เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวไอนี นามสกุลแยนา ชื่อเล่น นี
รหัสนักศึกษา 544188097
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา หมู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เกิดเมื่อวันที่  8 เดือนธันวาคม พ.ศ 2535 อายุ 20 ปี
สีที่ชอบ ชมพูและม่วง
อาหารที่ชอบ ข้าวผัดทะเล
น้ำที่ชอบ น้ำส้ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น